Antikorozijska zaščita

Antikorozijska zaščita

  • Obnova in zaščita vseh konstrukcijskih elementov
  • Obnova in zaščita vseh proizvodnih strojev
  • Obnova in zaščita plinovodov
  • Obnova in zaščita rezervoarjev
  • Obnova in zaščita kovinskih ograj
  • Obnova in zaščita nosilnih in nenosilnih kovinskih elementov
Kdaj se odločiti za antikorozijsko zaščito?

Vsi materiali so deloma podvrženi oksidaciji oziroma staranju. Da bi jih ustrezno zaščitili, jih je treba prekriti z zaščitnimi sredstvi oziroma premazi. S tem jim podaljšamo življenjsko dobo in velikokrat s spremembo zaščitene površine tudi polepšamo njej videz. Odločimo se ko želimo izdelek čim dlje ohraniti lepega izgleda, ko lahko odkrušeni material povzroči škodo in zaradi nenehnih vplivov vlage.

Premazi za zaščito in estetiko

Izbira premaza mora temeljiti predvsem na tem, kakšnim atmosferskim in kemijskim vplivom bo izpostavljen. Glede na te podatke izberemo ustrezen sistem osnovnega in pokrivnega premaza v efektu (niansi), ki ga v široki ponudbi ni težko najti. S pravilno izbiro premaza lahko zelo podaljšamo življenjsko dobo posameznih materialov, poleg tega jih z ustrezno nianso lepo vključimo v naše bivanjsko okolje.

Protikorozijski premaz pripravlja zarjavele kovinske površine za barvanje, kemično stabilizira rjo, kompatibilen z večino barvami. Prekrije rjo na molekularni stopnji tako, da ustvari nevtralno plast med kovino in zrakom. Večnamensko sredstvo za odstranjevanje rje, reagira z železnimi oksidi na površini in pretvarja rjo v zaščitni sloj. Ta plast stabilizira in veže rjo, s čimer je pripravljena odlična podlaga za barvanje.

Osnovni premaz je tisti, ki preprečuje korozijo materiala. V nekaterih primerih je lahko osnovni premaz hkrati tudi pokrivni. Če je v osnovnem premazu uporabljen aktiven antikorozijski pigment, se lahko doseže katodna zaščita površin.

Pokrivni premaz ima poleg dekorativne vloge tudi vlogo zaščite materiala pred atmosferskimi vplivi, hkrati pa mora zagotavljati tudi ustrezno mehansko in kemijsko odpornost proti zunanjim vplivom.

Scroll to Top